Serwis dla członków IG Metall w związku z Teslą w Grünheide

Rekrutacja w Tesli

29.01.2021 | Jak aplikować? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak wysokie są pensje początkowe? Oddział IG Metall Ostbrandenburg oferuje swoim członkom, zainteresowanym rekrutacją w Tesli, bezpłatne konsultacje.

deutsch

Jak większość firm, również Tesla wybiera nowych pracowników podczas tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej. Celem wywiadu jest możliwość przedstawienia i wzajemnego poznania się obu stron. Rozmowa kwalifikacyjna powinna więc przede wszystkim koncentrować się na kwalifikacjach, motywacji i wzajemnych oczekiwaniach. Oto krótkie podsumowanie tego, co może być dla Ciebie szczególnie ważne w Tesli. Wszystkim członkom IG Mteall, którzy aplikują do Tesli, oferujemy bezpłatne konsultacje.

 

 

Przygotowanie

 • Przygouj się
  • W ramach przygotowania możesz na przykład zaznajomić się z opiniami na temat pracodawcy na portalach takich jak Kununu.com albo Glassdoor.com, znajdziesz tam rownież informacje dotyczące przebiegu rozmów kwalifikacyjnych.
  • Przygotuj research dotyczący firmy. Aby wykazać się profesjonalizmem należ na rozmowe kwalifikacyjną przyjść bardzo dobrze przygotowanym.
  • Podstawą jest wykazanie posiadania wszyskich wymaganych dla danego stanowiska kompetencji i umiejętności. Nie należy jednak zapominać o roli tzw. Soft Skills, kompetencji socjalnych, etyki zawodowej, odpowiedzialności jak i odpowiedniej motywacji.
  • Ważnym aspektem dla przyszłego pracodawcy jest przekonanie, że dobrze wpasujesz się w stworzony zespół.

Nie bój się wielkich nazwisk - zachowaj spokój i przygotuj się na pytania, które mogą zostać zadane.

 • Przy czym lubiłeś pomajstrowałeś w przeszłości?
 • Czy istnieje jakiś projekt, który szczególnie zapadł Ci w pamięć?
 • Przyjrzyj się dobrze wszystkim procesom technicznym.
 • Przeanalizuj możliwe problemy ewentualne propozycje ich rozwiązań.
 • DlaczegoTesla?
 • Twoje mocne i słabe strony.
 • Jak radzisz sobie ze stresem?
 • Jakie masz pytanie do Tesli?
 • Twoje propozycje zmian w Tesli?

Niedozwolone pytania

 • Pytanie o przynależność do związków zwodowych jest niedzwolone.
  • Oznacza to nie tylko, że możesz przemilczeć takie pytanie, ale możesz również skłamać.
  • Twoje członkostwo w związku zawodowy jest tylko i wyłącznie Twoją spawą.
 • Pytanie dotyczące planowania rodziny lub ciąży są również niedozwolone.
  • Kwestia posiadania dzieci lub podziału urlopu rodzicielskiego nie powinno obchodzić przyszłego pracodawcy podczas rozmowy.
  • Nie dajcie się onieśmielić w przypadku gdy padną takie pytania.
 • Kolejne niedozowlone pytania dotyczą:
  • Małżeństwa, partnerstwa, orientacji
  • Wiary
  • Sytuacji finansowej

 

Informacje o Tobie

 • Następujące informacje musisz podać:
  • Miejsce zamieszkania
  • wiedza zawodowa i techniczna
  • Prowadzenie działalności konkurencyjnej w momencie zatrudnienia
  • Doświadczenie zawodowe i świadectwa
  • Poprzedni pracodawcy
  • Jeśli istnieją są jakieś przeciwskazania albo trwałe lub poważne choroby, które mają znaczenie dla Twojego przyszłego stanowiska pracy
  • Obecne dochody
  • Karalność jeśli ma znaczenie dla przyszłego stanowiska pracy
  • Ciężka niepełnosprawność, jeśli stopień niepełnosprawności wynosi co najmniej 50 procent
  • Pozwolenia na pobyt i pracę dla cudzoziemców.

W razie jakichkolwiek pytań do Twojej dyspozycji stoi cały zespół IG Metall Ostbrandenburg.

Doradcy

 

Zostań członkiem

Nasze świadczenia

 

Polecamy: Przewodnik po Tesli

Von: kb

Unsere Social Media Kanäle