Twój głos się liczy!

Wybory do rad zakładowych. Kto głosuje, ten się liczy!

21.02.2022 | Wiosną bieżącego roku, pomiędzy 1 marca i 31 maja odbędą się w Niemczech wybory członków rad zakładowych na kolejną kadencję. Ale czym właściwie zajmują się rady zakładowe? Jakie mają kompetencje i dlaczego tak ważne jest, aby funkcjonowały one w zakładach? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Federalna ustawa o ustroju przedsiębiorstwa (BetrVG) przyznaje radom zakładowym w zakładach pracy cały katalog praw partycypacyjnych. W przedsiębiorstwach liczących więcej niż pięciu pracowników zatrudnieni wybierają spośród siebie na 4-letnią kadencję swoich przedstawicieli – członków rady zakładowej.

Przedstawicielstwo interesów pracowników
Podstawowym zadaniem rad zakładowych jest reprezentacja interesów pracowników danego zakładu w stosunku do pracodawcy i czuwanie nad przestrzeganiem ustaw, układów zbiorowych pracy oraz porozumień zakładowych. Ponadto rady zakładowe mają za zadanie wspieranie integracji osób niepełnosprawnych i pracowników-obcokrajowców oraz promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym.

Ustawa obliguje rady do opartej na zaufaniu współpracy z pracodawcami przy współudziale związków zawodowych. Dzięki wsparciu ze strony IG Metall rady zakładowe funkcjonujące w zakładach reprezentowanych przez nas branż mogą działać skuteczniej i bardziej efektywnie.

Dobre warunki pracy, uczciwe zarobki i podwyższanie kwalifikacji
Rada zakładowa dba o właściwe zaszeregowanie pracowników i współdecyduje w kwestiach dotyczących warunków pracy, m.in.: ustalaniu początku i końca pracy oraz przerw i systemów pracy zmianowej, zasad pracy w godzinach nadliczbowych, regulacji dotyczących ruchomego czasie pracy, pracy zdalnej i pracy na część etatu, a także współtworzenia systemów monitorowania wydajności świadczonej przez pracowników pracy. Szczególnie ważna jest kwestia współstanowienia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w aspekcie cyfryzacji oraz transformacji przemysłowej w kierunku zwiększania innowacyjności i elektromobilności.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz sprawy socjalne
Rada zakładowa zajmuje się również poprawą warunków bhp w zakładzie pracy i reprezentuje interesy uczniów zawodu. Pracodawca musi również zasięgać jej opinii w przypadku zwolnień pracowników. W razie redukcji zatrudnienia lub zamknięcia zakładu pracodawca musi uzgodnić z radą zakładową plan socjalny oraz świadczenia transferowe i wypłatę odpraw.

Aktywność rad przekłada się na realne liczby. I tak na przykład zakłady z radami zakładowymi mają o 16% więcej produkcji własnej, zlecając mniej prac podwykonawcom i firmom zewnętrznym. Wynagrodzenia w zakładach z radami zakładowymi są przeciętnie o 8,4% wyższe niż w zakładach ich nieposiadających. Ich pracownicy mają również z reguły większy wymiar rocznego urlopu. Ich praca procentuje także w czasach pandemii. 60% osób w nich zatrudnionych otrzymało w 2020 roku dopłaty do zasiłków postojowych, a jedynie 32% w zakładach bez rad. Więcej informacji na temat rad i ich współpracy ze związkami zawodowymi znajdziesz na stronie www.igmetall.de.

W przypadku braku w zakładzie rady zakładowej we wszystkich powyższych kwestiach pracodawca podejmuje decyzje samodzielnie. Jeśli chcesz, aby Twój głos się liczył, to zabierz głos i weź udział w wyborach do rady zakładowej w swoim zakładzie pracy!

Ulotkę dotyczącą wyborów do rad zakładowych znajdziesz tutaj!

Von: kb

Unsere Social Media Kanäle